Nyheter från Expressen

Vad är konst?

Konst är ett begrepp som omfattat en rad olika företeelser, och som definierats mycket olika, vid olika tidpunkter och platser. Det svenska ordet härstammar ifrån forngermanskans kunst vilket härstammar från "können" och som betyder "kunnande". Det engelska ordet för konst, art härstammar istället ifrån latinets ars vilket ungefär betyder "arrangemang" eller "att arrangera".

Idag används oftast begreppet i anknytning till vad som förr benämndes de sköna konsterna, som bland annat omfattar bildkonst, arkitektur, konsthantverk, skulptur och musik, det vill säga skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck, eller resultatet av en sådan verksamhet. Denna användning av begreppet är en utveckling ifrån den antikens tanken om de sju fria konsterna (på latin septem artes liberales) vilka var akademiska ämnen som exempelvis grammatik och retorik men även musik. Konsten var då starkt förknippat med ett hantverk. Utifrån detta perspektiv omfattade begreppet konst även senare mer handfasta företeelser som ingenjörskonst eller stridskonst. I samma anda som den senare användningen brukas begreppet exempelvis fortfarande för cirkuskonster och kampsport som på engelska kallas martial arts.

Lägg till länk

På denna sida lägger du till de länkar ni tycker fattas i vår länkkatalog. När du klickat på "Lägg till" får vi in den och efter det kollar vi upp dem för att se att de håller måttet, allt för att vi ska kunna hålla så hög standad som möjligt på vår webbplats. Även gamla länkar kollas upp med jämna mellanrum för att kontrollera att de hålls uppdaterade.

Namn:
E-mail:
Kategori:
Url:
Länk text:
Beskrivning: